Vi förbehåller oss rätten att justera priserna p.g.a. valutaförändringar eller andra omständigheter som vi inte kan påverka. Vi reserverar för att vissa produkter kan vara slut eller för att någon vara kan vara felmärkt på hemsidan.

Falskbeställningar

Det är olagligt att beställa i någon annans namn utan dennes vetskap och alla sådana typer av "beställningar" lämnas över till polisen. Vi loggar IP-nummer för att kunna styrka falskbeställningar.

Åldersgräns

För att få beställa från Arctidas creations måste du vara minst 18 år gammal eller ha målsmans tillåtelse.

Uppgifterna i kundregistret

De uppgifter du lämnar till Arctidas creations stannar hos oss. Vi lämnar/säljer dem inte vidare till andra företag.